Rauplus

Thông tin tuyển dụng

Theo chiến lượt kinh doanh hiện nay, công ty chúng tôi sẽ triển khai hệ thống chuỗi siêu thị chuyên cung cấp Rau Sạch, Gạo Sạch, Thực Phẩm Sạch trên khắp tỉnh thành trong cả nước. Do đó, hiện tại công ty rất cần các nhân tài làm việc trong ngôi nhà chung của chúng tôi.
 • STT

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

 • Ứng TUYỂN

 • SỐ LƯỢNG

 • Nơi làm việc

 • Hạn nộp hồ sơ

 • 01

 • Vị trí tuyển dụng:Tuyển dụng - Nhân viên kinh doanh thị trường

 • Hết hạn
 • Số lượng:2

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:01/10/2022

 • 02

 • Vị trí tuyển dụng:Tuyển dụng - Cửa hàng trưởng

 • Hết hạn
 • Số lượng:2

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:29/05/2022

 • 03

 • Vị trí tuyển dụng:Tuyển dụng - Nhân viên bán hàng

 • Hết hạn
 • Số lượng:4

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:31/05/2022

 • 04

 • Vị trí tuyển dụng:Corporate Legal – RE Supervisor

 • Hết hạn
 • Số lượng:1

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:31/05/2022

 • 05

 • Vị trí tuyển dụng:IT Business Analysis DMS Specialist

 • Hết hạn
 • Số lượng:2

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:29/05/2022

 • 06

 • Vị trí tuyển dụng:Project Legal – RE Supervisor

 • Hết hạn
 • Số lượng:3

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:28/05/2022

 • 07

 • Vị trí tuyển dụng:Head of Corporate Legal & Project Legal Real Estate Manager

 • Hết hạn
 • Số lượng:3

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:29/05/2022

 • 08

 • Vị trí tuyển dụng:Nhân viên kế hoạch dự án

 • Hết hạn
 • Số lượng:3

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:01/08/2022

 • 09

 • Vị trí tuyển dụng:Nhân viên bán hàng toàn thời gian

 • Hết hạn
 • Số lượng:1

 • Nơi làm việc:Tân Phú

 • Ngày hết hạn:29/05/2022

 • 10

 • Vị trí tuyển dụng:Nhân viên giám sát bán hàng

 • Hết hạn
 • Số lượng:2

 • Nơi làm việc:Tân Bình

 • Ngày hết hạn:29/05/2022

  Liên hệ với chúng tôI

  Liên hệ với [_site_title] để được tư vấn!