Hồ sơ sản phẩm

CÁC CÔNG BỐ

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

2. Tự công bố gạo ST25 Thượng Hạng Rauplus

3. Tự công bố Gạo Thơm Lài Rauplus

4. Tự công bố Gạo Dẻo Nhật Bản Rauplus

5. Tự công bố Gạo Thơm Nàng Hoa Rauplus

6. Tự công bố Gạo Tấm Thơm Rauplus

7. Tự công bố Trứng Gà Công Nghiệp Rauplus

8. Tự công bố Đông Trùng Hạ Thảo Rauplus

9. Tự công bố Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Rauplus

    Liên hệ với chúng tôI

    Liên hệ với [_site_title] để được tư vấn!